Dsd

PL DE

Profil szkoły

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

31-116 Kraków ul. Studencka 12 tel./fax 00 48 12 422-31-71, 422-92-31

e-mail: august@v-lo.krakow.pl

Dyrektor Szkoły: od 1992 mgr Stanisław Pietras

  • uczniów: 930, z tego uczących się języka niemieckiego – 455, w grupie DSD – 70
  • nauczycieli: 77, z tego nauczycieli języka niemieckiego – 5
  • położenie szkoły: centrum Krakowa

Liceum imienia Augusta Witkowskiego znane jest ze swojej 130- letniej tradycji. Powstało na mocy rozporządzenia cesarza Austrii Franciszka Józefa I w 1871 roku jako I Cesarsko – Królewska Wyższa Szkoła Realna w Krakowie. Powstanie szkoły o profilu politechnicznym z wykładowym językiem polskim miało ogromne znaczenie dla narodu polskiego. Dzięki wybitnym nauczycielom, wśród których znajdowali się znani geografowie, filolodzy, historycy, malarze i matematycy, szkoła osiągnęła bardzo szybko wysoki poziom nauczania.

W roku 1896 siedzibą szkoły stał się budynek przy ulicy Studenckiej 12, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

W czasie I wojny światowej w budynku szkoły mieścił się lazaret. W latach II wojny światowej szkoła została kompletnie zdewastowana, a wielu jej profesorów i uczniów zostało zamordowanych przez faszystów. Po zakończeniu działań wojennych szkoła podjęła swoje zadania i w roku 1945 pierwsi uczniowie uzyskali świadectwa maturalne.

Imię Augusta Witkowskiego szkoła nosi od roku 1921, kiedy to zmieniła nazwę na VIII Państwowe Gimnazjum Matematyczno – Przyrodnicze. W roku 1956 nazwę tę przemianowano na V Liceum Ogólnokształcące imienia Augusta Witkowskiego.

Pod kierownictwem dyrektora Mieczysława Stefanów (1971 – 1991) szkoła wszechstronnie się rozwinęła, stając się jednym z najlepszych i najbardziej znanych liceów w Krakowie. Tradycją stały się coroczne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Od roku 1999 V Liceum jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Wśród absolwentów szkoły znajduje się wiele znanych osobistości - naukowców, poetów, polityków, sportowców, aktorów, reżyserów i muzyków. Z inicjatywy obecnego dyrektora szkoły, mgr Stanisława Pietrasa powstało w 1994 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum.