Dsd

PL DE

Od 2007 roku, czyli od czasów pierwszej w historii szkoły grupy DSD, organizujemy obozy naukowe, mające na celu lepsze przygotowanie do egzaminu. Początkowo jeździły na nie tylko klasy trzecie, tuż przed egzaminem, aby w skupieniu skoncentrować się na języku niemieckim.

Jednak od roku 2010 postanowiłyśmy organizować takie obozy także dla klas pierwszych i drugich. Każdy rocznik ma położony nacisk na inny aspekt związany z egzaminem. W klasach pierwszych jest to głównie gramatyka i praca ze słownictwem, w klasie drugiej analiza i ćwiczenie formalnej strony egzaminu oraz praca nad „Sternchenthemen”, czyli tematami obowiązującymi dany rocznik na egzaminie. Klasa trzecia to już ćwiczenie, ćwiczenie i jeszcze raz ćwiczenie formatów egzaminu ustnego i pisemnego. Formuła corocznych obozów była także możliwa do przeprowadzenia dzięki finansowemu wsparciu ZfA, za które jesteśmy bardzo wdzięczne. Wiemy, że ta forma pracy się sprawdza, więc tradycja będzie kontynuowana.


Iwona Jankowska-Rabiega, Agnieszka Wojtasiewicz