Dsd

PL DE

O projekcie

DSD - co to jest?

Ten dyplom z języka niemieckiego jest wydawany przez KMK - Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec w Bonn. Program wspiera Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - ZfA) z siedzibą w Niemczech w Kolonii. ZfA deleguje niemieckich nauczycieli do pracy w polskich liceach przygotowujących do egzaminu DSD. W Polsce jest ponad 40 szkół, w których przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego i odbywa się też egzamin (dla uczniów wszystko bezpłatnie).

Egzamin sprawdza cztery sprawności: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Egzamin jest przygotowywany przez ZfA w Kolonii. Tam również odbywa się jego sprawdzanie. Egzamin pisemny przeprowadzany jest w wyznaczonych przez koordynatora programu szkołach . Egzamin ustny odbywa się w szkole macierzystej ucznia.